top of page
EXT_2
EXT_3
EXT_1
EXT_5
EXT_4

NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU V HORNÍCH POČERNICÍCH

Kompletní návrh a realizace novostavby bytového domu v pražských Horních Počernicích je zaměřen na vysokou kvalitu realizovaných prací a použitých prvků.

Součástí projektu je vyhotovena i velmi kvalitní a profesionální architektonická 3D vizualizace exteriéru stavby.

Kontakt:  602-696-587

Společnost Design&Build, s.r.o. také nabízí realizace profesionálních grafických podkladů v rozsahu velmi kvalitních architektonických 3D vizualizací. Vizuální prezentace mohou být vyhotoveny v souladu s projekty staveb a interiérů, které firma realizuje. Společnost se při zajištění podkladů zaměřuje především na ověření správného vizuálního spolupůsobení materiálů, konstrukčních vazeb, proporcí, apod.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

PŮDORYS 1.NP

8) PŮDORYS 1.NP (A2 BAR)-1.png

PŮDORYS 2.NP

9) PŮDORYS 2.NP (A2 BAR)-1.png

PŮDORYS PODKROVÍ

10) PŮDORYS PODKROVÍ (A2 BAR)-1.png

PŮDORYS VLOŽENÉHO PATRA

11) PŮDORYS VLOŽENÉHO PATRA (A2 BAR)-1.png

DISPOZICE

Architektonické, výtvarné a materiálové řešení

Navrhovaný objem bytového domu vychází ze stanovení hlavní římsy objektu, dále z požadavků Pražských stavebních předpisů a v neposlední řadě z jisté gradace hmot. Objekt je tak členěn na jednotlivé hmoty, které jsou navíc výškově a materiálově odlišné. Tato "rozdrobenost" přispívá k docílení adekvátnějšího měřítka novostavby v dané lokalitě. 

Hlavní hmotu bytového domu tvoří část s tradiční sedlovou střechou s moderním pojetím fasád. Tato hmota má hlavní římsu odvozenou od okolních objektů (+ 7,2m, dvě nadzemní podlaží). Nad touto římsou je navržena sedlová střecha, která splňuje požadavky Pražských stavebních předpisů (tedy sklon max 45st, a výška hřebene max 7,5m). V místě nároží ulic Božanovská a Šanovská je tato hmota striktně seříznuta do tvaru pozemku a vytváří tak přirozenou dominantu nároží, do které je orientována veřejná vybavenost a její hlavní vstup.  

Kolmo na hlavní hmotu bytového domu je navržena část se střechou, výškově tak dochází ke značnému objemovému odskočení hmoty bytového domu. Hlavní římsa části s plochou střechou opět disponuje hlavní římsou ve výšce + 7,2m (dvě nadzemní podlaží). Nad touto římsou je umístěno pouze ustupující podlaží opět v souladu s Pražskými stavebními předpisy (odstoupení min. o 2m na dvou obvodových stěnách).  

Materiálové řešení pak navazuje na avizovanou rozdrobenost jednotlivých hmot, je uvažováno s kombinací omítek s klasickou a česanou strukturou v kombinaci s obkladem z falcovaného plechu.  

INTERIÉR

Dispoziční a provozní řešení

Dispoziční řešení bytového domu je koncipován jako komplex 3 objektů propojených 2 společnými schodišťovými prostory s parkováním a veřejnou vybaveností (kavárnou/cukrárnou/apod). 

Parter řešeného objektu je věnován veřejné vybavenosti (kavárna, cukrárna ...), dvěma vstupům do objektu bytového domu , parkingu, technologiím, sklepům a jedné bytové jednotce. 

Veřejná vybavenost (kavárna, cukrárna ...) je orientovaná do severní části objektu, tedy do nejexponovanější části pozemku. Tato část pozemku je urbanisticky celkem významnou a jako nároží ulic Božanovská a Šanovská se k těmto veřejným účelům přímo vybízí. Tato část objektu je tedy vyčleněna k veřejnému užívání a od zbytku objektu by byla funkčně oddělena. Přístup je aktuálně navržen z již avizovaného nároží obou ulic. Před samotnou vybaveností pak vzniká prostranství, které je určeno pro umístění venkovního sezení a případný relax. Avizované sezení, stejně jako interiér vybavenosti, je orientován o cca 0,5 m pod okolní terén.

Hlavní vstupy do objektu jsou orientovány z ulice Božanovská. Na každý vstup bezprostředně navazuje vertikální komunikační jádro se schodištěm a výtahem. Z ulice Božanovská je umístěn také hlavní vjezd na pozemek, na které navazují venkovní a vnitřní parkovací plochy. Z ulice Šanovská by bylo dále využito stávajícího vjezdu pro případné další parkovací stání.  

Druhé nadzemní podlažní je zpřístupněno dvojicí avizovaných komunikačních jader. Na severní jádro navazují tři bytové jednotky, na jižní komunikační jádro tři bytové jednotky. Dispozice a metráže jednotlivých bytových jednotek viz. výkresová dokumentace jednotlivých podlaží. 

Třetí nadzemní podlažní je zpřístupněno opět dvojicí avizovaných komunikačních jader. Na severní jádro navazují tři bytové jednotky, na jižní komunikační jádro dvě bytové jednotky.  Bytové jednotky umístěné v hlavní hmotě objektu jsou díky geometrii střechy navrženy jako dvoupodlažní, mezonetové (případně s vloženým patrem). Dispozice a metráže jednotlivých bytových jednotek viz. výkresová dokumentace jednotlivých podlaží. 

INFO

VIZUALIZACE OBJEKTU

PARTNER PRO VAŠE REALIZACE

PROJEKCE A ARCHITEKTURA

Komplexní projekční služby v oblasti pozemních staveb realizované naším profesionálním projekčním týmem.

STAVEBNÍ REALIZACE

Realizace pozemních staveb a rekonstrukcí na klíč našimi zaměstnanci a dlouholetými partnery.

REALITNÍ SLUŽBY

Nákup, prodej, provoz nemovitostí naším realitním střediskem. 

NÁZORY NAŠICH KLIENTŮ

"V přístupu firmy Design&Build se spojila poctivá řemeslná práce s aktivním tvůrčím přístupem, který byl však vždy otevřen mnohdy zcela laickým připomínkám mě coby zákazníka. Odbornost byla dle mého názoru doplněna dnes ne již zcela samozřejmou transparentností a poctivým jednáním v otázkách finančních. V neposlední řadě bych rád vyzdvihl neochvějné plnění termínů a lidský přístup, jenž je dnes dle mého mínění v realitním světě jevem výjimečným."

- Marek Antonín

" S kompletní rekonstrukcí našeho bytu, kterou realizovala firma Design&Build s.r.o jsme velmi spokojeni. Hledali jsme firmu, která by udělala všechno na klíč, tak abychom se o nic nemuseli starat. Od prvního kontaktu, přes návrhy provedení, samotnou rekonstrukci až po předání klíčů probíhalo vše naprosto perfektně, a přesně podle domluvy. Všechny termíny, materiály a především požadovanou kvalitu a cenu firma beze zbytku dodržela. Firmu mohu jen doporučit."

- Karel Dohnal

KDE NÁS NAJDETE?

ADRESA

Design&Build s. r. o.

Vinohradská 1465/73,

Praha 2 - 120 00 - Vinohrady

MÁTE KONKRÉTNÍ PŘEDSTAVU O SPOLUPRÁCI? SPOJTE SE S NÁMI

Email: posvic@design-build.cz

Tel: 602-696-587

Fakturace:

Design&Build s.r.o.

Bořivojova 748/73, Praha 3 - 130 00

Hlavní město Praha

IČ: 242 70 857, DIČ: CZ 242 70 857

  • Facebook
CONTACT
bottom of page