top of page
Pohled JIŽNÍ

REKONSTRUKCE RODINNÉHO DOMU V OBCI BOJANOVICE

Návrh rekonstrukce rodinného domu v obci Bojanovice. Naše společnost se zaměřila výhradně na rozšíření objektu o přístavbu, zároveň také o nástavbu, která umožní plnohodnotné užívání prostoru podkroví.

Kontakt:  602-696-587

Společnost Design&Build, s.r.o. také nabízí realizace profesionálních grafických podkladů v rozsahu velmi kvalitních architektonických 3D vizualizací. Vizuální prezentace mohou být vyhotoveny v souladu s projekty staveb a interiérů, které firma realizuje. Společnost se při zajištění podkladů zaměřuje především na ověření správného vizuálního spolupůsobení materiálů, konstrukčních vazeb, proporcí, apod.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

PŮDORYS 1.NP

1NP.jpg

PŮDORYS 2.NP

2NP.jpg

DISPOZICE

Architektonické, výtvarné a materiálové řešení

Architektonické řešení stavebních úprav vychází se stávající hmoty rodinného domu a také z poměrně výrazné svažitosti řešeného pozemku. Přístavbu ke stávajícímu rodinnému domu bylo tedy možné řešit pouze východním směrem.

Objekt má 1 nadzemní podlaží a podkroví. Založení objektu je navrženo na základových pasech, které jsou navrženy jako monolitická konstrukce. Založení objektu je kombinací původních základových konstrukcí a nově navrhovaných základových konstrukcí. Svislé nosné konstrukce přístavby a nástavby jsou navrženy z cihel Porotherm 30 P+D / 24 P+D. Nenosné svislé konstrukce jsou řešeny jako SDK příčky. V místě původního objektu zůstávají konstrukce stávající. Překlady nad jednotlivými okny jsou navrženy v kombinaci z klasických Porotherm překladů, případně budou realizovány jako ŽB průvlaky. Nosná konstrukce stropů mezi 1.NP a podkrovím je řešena pomocí prefa panelů Spiroll. Dále je objekt v horní části stažen železobetonovým obvodovým věncem. Na věnci jsou uloženy pozednice, na které jsou kladeny jednotlivé krokve. Krokve jsou nepřiznané, jsou zaklopeny protipožárním podhledem. Na krokve jsou latě a kontralatě, dále OSB záklop a falcovaný plech. Tepelná izolace je uložena mezi krokvemi a pod krokvemi. 

Pro zjemnění je navrhovaný rodinný dům rozdělen do dvou základních hmot. První hmota, přízemní, bude opatřena klasickou strukturovanou omítkou. Druhá hmota, obytného podkroví, je pak navržena v obkladu (falcovaný plech variantně dřevo).

INFO

INTERIÉR

Dispoziční a provozní řešení

Stávající objekt je rozšířen o přístavbu, zároveň také o nástavbu, která umožní plnohodnotné užívání prostoru podkroví. Do přízemí rodinného domu je orientován vstupní prostor (zádveří), dále pak ložnicová část (2 x dětský pokoj, koupelna a šatna), ložnice s koupelnou a schodiště do prostoru obytného podkroví. V přízemí je dále umístěna technická místnost, která je však přístupná z exteriéru. Obytné podkroví je přístupné ze schodišťového prostoru, ve kterém je umístěno také samostatné wc. V podkrovní prostoru je umístěn obývací pokoj společně s kuchyní a jídelnou. Dále je zde přístupná venkovní terasa krytá pergolou.

 

.

VIZUALIZACE OBJEKTU

PARTNER PRO VAŠE REALIZACE

PROJEKCE A ARCHITEKTURA

Komplexní projekční služby v oblasti pozemních staveb realizované naším profesionálním projekčním týmem.

STAVEBNÍ REALIZACE

Realizace pozemních staveb a rekonstrukcí na klíč našimi zaměstnanci a dlouholetými partnery.

REALITNÍ SLUŽBY

Nákup, prodej, provoz nemovitostí naším realitním střediskem. 

NÁZORY NAŠICH KLIENTŮ

"V přístupu firmy Design&Build se spojila poctivá řemeslná práce s aktivním tvůrčím přístupem, který byl však vždy otevřen mnohdy zcela laickým připomínkám mě coby zákazníka. Odbornost byla dle mého názoru doplněna dnes ne již zcela samozřejmou transparentností a poctivým jednáním v otázkách finančních. V neposlední řadě bych rád vyzdvihl neochvějné plnění termínů a lidský přístup, jenž je dnes dle mého mínění v realitním světě jevem výjimečným."

- Marek Antonín

" S kompletní rekonstrukcí našeho bytu, kterou realizovala firma Design&Build s.r.o jsme velmi spokojeni. Hledali jsme firmu, která by udělala všechno na klíč, tak abychom se o nic nemuseli starat. Od prvního kontaktu, přes návrhy provedení, samotnou rekonstrukci až po předání klíčů probíhalo vše naprosto perfektně, a přesně podle domluvy. Všechny termíny, materiály a především požadovanou kvalitu a cenu firma beze zbytku dodržela. Firmu mohu jen doporučit."

- Karel Dohnal

KDE NÁS NAJDETE?

ADRESA

Design&Build s. r. o.

Vinohradská 1465/73,

Praha 2 - 120 00 - Vinohrady

MÁTE KONKRÉTNÍ PŘEDSTAVU O SPOLUPRÁCI? SPOJTE SE S NÁMI

Email: posvic@design-build.cz

Tel: 602-696-587

Fakturace:

Design&Build s.r.o.

Bořivojova 748/73, Praha 3 - 130 00

Hlavní město Praha

IČ: 242 70 857, DIČ: CZ 242 70 857

  • Facebook
CONTACT
bottom of page